دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه

دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپهامروز دهمین روز از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد. دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز دهمین روز از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد.دهمین روز از تجمع… Continue Reading

جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود

جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شودجمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه از تغییر قائم مقام شرکت ابراز خشنودی کردند و خواستار حل مشکلات این واحد تولیدی شدند. جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود جمعی از… Continue Reading

تعطیلی موقت واحد خوراک دام، تلمبه‌خانه و تاکستان‌های مجتمع هفت‌تپه

تعطیلی موقت واحد خوراک دام، تلمبه‌خانه و تاکستان‌های مجتمع هفت‌تپهکارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از قطع برق واحد‌های «خوراک دام»، «تلمبه‌خانه» و تاکستان‌های زیر کشت این کارخانه به دلیل انباشت بدهی‌ها به اداره برق در شهرستان هفت تپه… Continue Reading

کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردند

کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردندگروهی از کارگران بازنشسته مجتمع «نیشکر هفت تپه» امروز در محوطه این شرکت دست به اعتراض صنفی زدند. کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردند گروهی از کارگران بازنشسته مجتمع «نیشکر هفت تپه» امروز… Continue Reading

پای دادستان خوزستان به پرونده کارگران هفت‌تپه باز شد

پای دادستان خوزستان به پرونده کارگران هفت‌تپه باز شدبه گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، با پیگیری‌های انجام شده، بخشی از حقوق معوقه کارگران شرکت هفت تپه پرداخت شد. یک منبع خبری در هفت تپه می‌گوید: با همراهی… Continue Reading

اعتراض کارگران روزمزد هفت‌تپه بابت معوقات مزدی

اعتراض کارگران روزمزد هفت‌تپه بابت معوقات مزدیبیش از ۵۰۰ کارگر روز مزدی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، صبح امروز در اعتراض به آنچه بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات مزدی می‌خواندند، در محوطه مجتمع دست به اعتراض صنفی زدند. در… Continue Reading

تجمع کارگران نی‌بر هفت‌تپه برای مطالبات معوقه

تجمع کارگران نی‌بر هفت‌تپه برای مطالبات معوقهکارگران نی بر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه روز گذشته نیز برای چندمین بار با تجمع در مقابل درب وردی مجتمع پی‌گیر مطالبات معوقه خود شدند. تجمع کارگران نی‌بر هفت‌تپه برای مطالبات معوقه… Continue Reading

هفت‌تپه از خوشحالی نیم‌بند کارگران تا تامینِ همه مطالبات

هفت‌تپه از خوشحالی نیم‌بند کارگران تا تامینِ همه مطالباتدر آخرین دور از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، توافقی میان کارگران و کارفرما به صورت شفاهی منعقد شد. حال با آمدن نماینده اداره کار و بررسی قراردادها، کارگران هفت‌تپه چشم به آینده… Continue Reading