برنزه نكنيد! به اين توصيه ها عمل كنيد

برنزه نكنيد! به اين توصيه ها عمل كنيدبرنزه کردن پوست می تواند طبیعی و با نور خورشید یا غیر طبیعی و با سولاریوم صورت گیرد. برنزه نكنيد! به اين توصيه ها عمل كنيد برنزه کردن پوست می تواند طبیعی و… Continue Reading

آيت الله هاشمي گفت: «حالا كه مردم به اين سطح از اگاهي رسيده اند، مي توانم راحت سر بر بالين مرگ بگذارم»

آيت الله هاشمي گفت: «حالا كه مردم به اين سطح از اگاهي رسيده اند، مي توانم راحت سر بر بالين مرگ بگذارم» آيت الله هاشمي گفت: «حالا كه مردم به اين سطح از اگاهي رسيده اند، مي توانم راحت سر… Continue Reading