خبر بد برای”پرسپولیس”: قرارداد نوشتن با خودکار ایرادی ندارد

خبر بد برای”پرسپولیس”: قرارداد نوشتن با خودکار ایرادی ندارد
پرسپولیسی‌ها همچنان به دنبال بازگرداندن رامین رضاییان به این تیم هستند و قصد دارند از این بازیکن به دلیل فسخ غیرقانونی قراردادش شکایت کنند.

خبر بد برای”پرسپولیس”: قرارداد نوشتن با خودکار ایرادی ندارد

پرسپولیسی‌ها همچنان به دنبال بازگرداندن رامین رضاییان به این تیم هستند و قصد دارند از این بازیکن به دلیل فسخ غیرقانونی قراردادش شکایت کنند.
خبر بد برای”پرسپولیس”: قرارداد نوشتن با خودکار ایرادی ندارد

خرم خبر