0

دولت‌ها قدمی برای کارگران برنداشته‌اند

دولت‌ها قدمی برای کارگران برنداشته‌اندچمنی گفت: ما شاهد سرمایه‌داری شدن سیستم کشورمان هستیم که مغایر با اصول دین اسلام است. دولت‌ها قدمی برای کارگران برنداشته‌اند چمنی گفت: ما شاهد سرمایه‌داری شدن سیستم کشورمان هستیم که مغایر با اصول دین اسلام… Continue Reading

0

تجمع اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد مقابل شهرداری و شورای شهر

تجمع اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد مقابل شهرداری و شورای شهرصبح امروز کارگرانِ خریدار پروژه‌های سپیدار برای چندمین بار مقابل شهرداری و شورای شهر تجمع کردند. تجمع اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد مقابل شهرداری و شورای شهر صبح امروز کارگرانِ… Continue Reading